Tajemství Megalitických Staveb 1

17.12.2016 20:55

Na celém světě jsou nacházeny a nově objevovány pyramidy, nebo jiné megalitické stavby, stavěné starověkými civilizacemi. Je až nepředstavitelné kolik úsilí, prostředků a výpočtu museli vynaložit aby postavili tyto impozantní stavby udivující svoji precizností dodnes. Pojďme si společně projít ty známější a i ty nově objevené..

 

EGYPTSKÉ PYRAMIDY

V Egyptě se vyvinula jedna z nejstarších civilizací na planetě. Již od 14 000 př.n.l. obdělávali největší oázu na Zemi, břehy Nilu a jeho deltu. Egyptské náboženství kladlo hlavní důraz na posmrtný život, a proto byly důležitými objekty v zemi hrobky - je psáno v učebnicích dějepisu.

související:

Agrosymbol Skarabeus

 

Nejznámější oblastí je Gíza, město na levém břehu Nilu, které je známé svýmkomplexem pyramid: Cheopsovy, Chefrenovy a Mykerinovy. Největší blok opracovaného kamene má 2000 tun. Symbol květu života nalezen v Osirionově chrámu, vyřezán nejspíš laserem - dnes není technika tohle napodobit.

související:
Květ života a Chrám Osiris


CHEOPSOVA PYRAMIDA

Pyramida má v současnosti rozměr základny 230,38 × 230,38 m, (což odpovídá ploše třinácti fotbalových hřišť v jejich minimálním rozměru 90×45m) její současná výška je137,5 m, i když původně byla ještě o 2 m na každé straně delší a o 9 m vyšší. Sklon pyramidy je asi 51°50´. Až do 80. let 19. století byla nejvyšší lidskou stavbou na světě. Zabírá plochu 5,15 hektarů. Chybějící špička, kazící dojem dokonalého jehlanu, je zřejmá na první pohled – možná špička je právě klíčem k pochopení a využití těchto monumentů. Jedná se o nejobjemnější stavbu na světě – původní objem celé stavby činil asi 2 637 023 m³. Na celou stavbu bylo použito přibližně 2 milionů kusů kamenných bloků , jejichž celková hmotnost je 6 500 000 tun, každý blok má 2,5 t.

Zajímavosti: Když vynásobíte výšku Cheopsovy pyramidy miliardou dostane téměř přesnou vzdálenost od Země ke slunci. Poledník, který prochází středem této pyramidy rozděluje kontinenty a oceány na dvě stejné poloviny. Na konci 16. století přišel matematik Ludolf na číslo π pí, podle kterého lze určit obvod kruhu. Pokud rozdělíme obvod Cheopsovy pyramidy dvojnásobkem její výšky dostaneme přesně  číslo π pí. To ale Ludolf objevil až 4 000let po té! Je téměř nemožné brát v potaz, že tohle všechno jsou jen náhody.

Výsledek obrázku pro great giza pyramid

 

Související článek:
Kruhy v obilí - Matematická teorie 

RACHEFOVA PYRAMIDA

Jen o málo menší než největší pyramida postavená pro krále Chufua (Cheopse), ale z dnešního pohledu se jeví vyšší. Tento dojem vyvolává umístění na výše položeném místě a také strmější sklon stěn. Základna měří 215,25 metru a má výšku 143,7 metru a dnes jí chybí vrcholek, neboli pyramidion (jako skoro všem pyramidám, proč?). Sklon pyramidy je asi 53°10´. Obložení pyramidy se dochovalo pouze pod vrcholem. Jedna zvláštnost však u této pyramidy existuje. Je jí Velká Sfinga, obrovitá socha ležícího lva s hlavou panovníka.

 

MENKAUREOVA PYRAMIDA

Leží 200 metrů od Chefrénovy pyramidy. Je 62 metrů vysoká a délka její strany činí 108 metrů. Pyramida je postavená nejdále od nilského údolí. Svými rozměry a částečnou nedokonalostí jako by předznamenávala blížící se konec 4. dynastie. V souvislosti s panovníkovou předčasnou smrtí zůstala nedokončena. Sloužily však pyramidy jako hrobky?

Zajímavosti: Pokud by 20 000 dělníků za den vyzdvihlo 10 dvou a půl tunových bloků, trvala by jim stavba největší egyptské pyramidy 640let, je tedy nemožné předpokládat, že by byla postavena za panovníkova života.

Související obrázek

Tyto tři pyramidy jsou součástí komplexu, který obsahuje několik chrámů a menší pyramidy, které byly pravděpodobně určeny pro ženy panovníků, nebo k jiným účelům a jsou nedostavěné. Podivné je však, že se v žádné z těchto pyramid nikdy nenašla žádná těla zemřelých. Když v 9. století vstoupila do Cheopsovy pyramidy výprava zorganizovaná arabským chalífou a za největších obtíží prozkoumala královu hrobku, našla velkou kamennou rakev prázdnou, aniž na ní byly známky předchozího porušení. Záhada? Posmrtný život?

 

SFINGA

Představuje kolosální sochu ležícího lva s hlavou muže. Je jistě na celém světěnejznámějším egyptským monumentem a pozorně střeží město mrtvých. Nechal ji prý postavit faraón Chefrén a pravděpodobně její hlava je jeho portrétem. Byla vytesána z úlomku jednoho kusu skály a je 21 metrů vysoká a 74 metrů dlouhá.

Egyptské pyramidy jsou jediným divem světa, který se dochoval do dnešních dnů. Splnilo se tak přání, se kterým je faraoni nechávali stavět, a sice aby si vybudovali věčné obydlí? Zdroj energie? Hvězdnou bránu? Nebo?

 

MAYSKÉ PYRAMIDY

Území mayské civilizace se datuje mezi 2000-3000 let př.n.l. Jde o území obývané početnými mayskými národy, které se rozprostíralo na celém poloostrově Yucatán a protilehlém území až po Tichý oceán, tedy přesněji v celé dnešní Guatemale, celém dnešním Belize, severozápadním Hondurasu a  v části Mexika.

Výsledek obrázku pro teotihuacan

Teotihuacán

Související obrázek

 

CHICHÉN ITZÁ

Je jedno z největších a nejvýznamnějších mayských míst. Chichén Itzá založili pravděpodobně Mayové v 6. století n.l., kteří asi po 200 letech toto místo z neznámých důvodů opustili. Kam asi šli? Podle aztécké legendy vládl toltéckému městu moudrý panovník, který přijal po svém nástupu na trůn jméno boha, kterému chtěl sloužit – bohaQuetzalcoatla. V řeči Mayů znamená nahuaské Quetzalcoatl - Kukulkán. Obojí názvy tohoto boha znamenají v překladu Opeřený had. Opeřený had se objevuje i v egyptských malbách. Kdo to může být? Je to snad znázornění pro Anunnaki? Srdcem maysko-toltécké metropole se stala Kukulkánova pyramida (pyramida Opeřeného hada, Quetzalcoatlova pyramida).

 

 

Výsledek obrázku pro chitzen itza

 PYRAMIDA OPEŘENÉHO HADA

Devítistupňová pyramida má čtvercový půdorys a počtem teras odpovídá 9 mayským podsvětím. Na vrchol vedou pod úhlem 45 stupňů čtyři schodiště uspořádaná ve směru světových stran, lemovaná balustrádou, která začíná v přízemí hadí hlavou a pokračuje hadím tělem až do nejvyššího patra. Ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti, 21. března a 21. září, dopadají sluneční paprsky na hlavní schodiště tak, že vzniká dojem, že se had plazí z chrámu dolů. Každé schodiště tvoří 91 schodů, tedy čtyři schodiště dávají 364 stupňů – tolikrát v roce vystupuje slunce na oblohu. Spolu se vstupním schodem do svatyně má chrám 365 schodů. Matematika? Astrologie?

Výsledek obrázku pro teotihuacan

Související:
Agrosymbol hada 

Pod Kukulkánovou pyramidou je starší devítistupňová pyramida, uvnitř níž je červený jaguáří trůn. Do těla jaguára je zasazeno 73 nefritových kotoučků, které napodobují skvrny na jaguáří kůži. Z nefritu jsou také široce otevřené oči zvířete, zatímco zuby jsou vytesány z pedernalu, vulkanického kamene.

Výsledek obrázku pro moon pyramid mexico

MĚSÍČNÍ PYRAMIDA

Je druhá největší pyramida v Teotihuacánu, posvátném městě předkolumbovské Střední Ameriky. Pyramida Měsíce ohraničuje posvátný okrsek Teotihuacánu ze severu a je dodnes jeho nejméně pochopenou stavbou. Stojí na severním konci Cesty mrtvých a její tvar přesně kopíruje tvar masivu Cerro Gordo v pozadí.

Byla vystavěna postupně, následným přebudováváním a upravováním předchozích staveb. Díky archeologickému výzkumu víme, že bylo celkem pět fází výstavby pyramidy Měsíce, přičemž ta první se datuje do 1. stol. n.l. a je nejstarším teotihuacánským monumentem. Pyramida se skládá se ze čtyř stupňovitých částí a dříve jí zdobily ještě sochy. Na jejím vrcholu stála tři metry vysoká, 22 tun vážící kamenná socha, jež byla nalezena a vykopána na úpatí pyramidy. Nedávné vykopávky odhalily celkem pět komor a vědci předpokládají, že se zde nachází i královská hrobka, ta však nebyla dosudobjevena, pokud tedy pyramida měla sloužit k pohřebním účelům.

Výsledek obrázku pro pyramid of the sun teotihuacan

PYRAMIDA SLUNCE

Pyramida Slunce (též Sluneční pyramida, anglicky Pyramid of the Sun, španělsky Pirámide del Sol) je největší stavbou v Teotihuacánu, posvátném městě předkolumbovské Mezoameriky. Po Cheopsově pyramidě a pyramidě v Cholule je třetí největší stavbou nasvětě a druhou ve Střední Americe.

Obrovská pyramida Slunce se vypíná asi v polovině Cesty mrtvých. Vyrostla na místě posvátné jeskyně s podzemním pramenem a byla postavena jako symbol plodnosti a úrody. Vedle ní se všechny ostatní stavby v Teotihuacánu zdají maličké, tato veliká pyramida měří při základně skoro 235 m a svými čtyřmi terasami se zvedá do výše dobrých 65 m. Kdysi bývala mnohem vyšší, protože na vrcholu stála svatyně z netrvalého materiálu. Stavitelé měnili sklon bočních stěn, aby tak vzbudili dojem ještě větší hmoty, nebo jiný důvod?

 


Výsledek obrázku pro pyramid of the sun and moon teotihuacán

pyramidy Slunce a Měsíce

 

MAYSKÝ KALENDÁŘ

Mayové zjistili, že se vesmíru střídají časové cykly, byli proto schopni o několik staletí dříve, předpovědět astronomické události velkého významu, jež budou mít dopad na celé lidstvo. Aby tyto cykly mohli vypočítat vytvořili složitý systém kalendářů s jejichž pomocí sladili vlastní existenci s tokem kosmických událostí a energií. Kratší cyklus trval52 let, k tomuto číslu dospěli za použití dvou rozdílných kalendářů.

Výsledek obrázku pro tzolkin

Posvátného zvaného TZOLKIN a občanského nazývaného HAAB.

Tzolkin -  tvořilo 13 měsíců po 20ti dnech - 260 dnů (pr. délka lidského těhotenství)

Haab - 18 měsíců po 20 dnech, celkem tedy 360 dnů. Aby dosáhli slunečního roku v délce 365 dnů, přidali ještě měsíc UYAEB s 5ti dny

Související obrázek

Mayové zjistili, že naše sluneční soustava se kruhovým pohybem přibližuje a vzdaluje od středu naší galaxie - Mléčné dráhy, a že tento cyklus trvá 25 625 let. Byl pojmenovánGalaktický den a rozdělen do 5ti dílčích cyklů dlouhých 5125 let. Ty pokládali za jednotlivé éry a nazývali je Věky sluncí, domnívali se že na konci každého věku vyrazíSlunce ze středu naší galaxie proud energie, který způsobí neobvykle silnou sluneční aktivitu spojovanou s globálními katastrofami.

Výsledek obrázku pro hunab ku crop circle

Mayský symbol / kruhy v obilí
 ____________________________________________

Více: Mayská proroctví a kruhy v obilí ZDE

To, jak pro ně byl kalendář důležitý, lze krásně pozorovat na Kukulkánově pyramidě. Nahoru totiž vede z každé strany 91 schodů 91 krát 4 je 364 a jako 365.den se počítala stavba nahoře na pyramidě.

 

 

 

ČÍNSKÉ PYRAMIDY

 
 
 

O tom, že v Číně jsou pyramidy se díky současnému režimu ví velmi málo. Stejně tak je komunistický režim zodpovědný za to, že tyto pyramidy dodnes nejsou pořádně vědeckyprozkoumány. Nyní se možná situace změní. V Číně se nachází stovky pyramid z nichž zatím největší objevené mají velikost základny 154, 159, 229 a dokonce úctyhodných339metrů. Stavby jsou většinou zarostlé trávou a vypadají spíše jako umělé kopce, jen pár lidí ze západu je mělo možnost vidět, natož je prozkoumat.

Výsledek obrázku pro china pyramid xianyangVýsledek obrázku pro china pyramid complex

Není mi zatím znám rozsah kontaktů Číny s civilizací Sfinx
 z Gízy ze stejné doby, tj. před 6-9 tis. lety.
Je patrně min. 4000 let stará, ale spíše více. Říká se, že
její stěny byly na sev. straně natřeny černě, modrošedě
(nebo bledězeleně) na vých. straně, červeně na jihu a bíle
na západě. Vrchní plošina pak byla žlutá.

Výsledek obrázku pro china pyramid white

 

BÍLÁ PYRAMIDA

Nalezena v horách Qin Ling Shan, zhruba 100 kilometrů od města Xi’an. Pyramida má být300 metrů vysoká a jméno jí dal Hartwig Hausdorf, který o ní vydal knihu Die Weisse Pyramide (vydavatel Knaur, Mnichov, 1994). Podle něj se podařilo během druhé světové války americkému pilotovi C-54 pyramidu vyfotit při přeletu z Assamu v severní Indii na základnu v Číně. Cestou se mu porouchalo letadlo a při nízké výšce uviděl právě tuto pyramidu. Hausdorf i pilot se posléze do Číny vrátili a Bílou pyramidu navštívili a vyfotografovali.

Vedle toho v centrální Číně existuje ještě dvanáct dalších velkých pyramid. Všechny prozkoumali a nafotili spíše fanoušci a zastánci mimozemského vlivu na vznik lidské civilizace. Až nyní na západ země vyrazila devítičlenná vědecká expedice čínských odborníků, aby prozkoumala pyramidu v provincii Qinghai (Čching-chaj) na hoře Baigong.

Výsledek obrázku pro china pyramid white

Podle výzkumníků blízké observatoře Čínské akademie sociálních věd je teorie o mimozemském původu pyramidy nejjednodušším a nejnormálnějším vysvětlením. Žádné další detaily, např. o stáří pyramidy, již zdroje nezmiňují. Podle Hausdorfa jsou však pyramidy staré zhruba 4500 – 5000 let. Možná se jedná o mnohem větší a důmyslnější komplex, než je znám v Gíze.

 

 
 CO MAJÍ ČÍNSKÝ, EGYPTSKÝ A MAYSKÝ KOMPLEX SPOLEČNÉ?

Písmo těchto civilizací vychází z hieroglyfu, kde se čínský mnohem více rozvinul. Na rozdíl od sumerského klínového písma, které je jiné. Babylóňané také stavěli pyramidy ve formě zikkuratu (babylónská věž mohla být typem zikkuratu). Vždy 3 hlavní pyramidy tvoří 1 linii, a sledují rovnodennost - slouží k měření astrologických jevů. Pyramidy jsou stavby odolné vůči zemětřesení. Mumifikovali těla - věřili v posmrtný život? I když poněkud odlišně - všichni stavěli pyramidy!

Proč?

V hlavních pyramidách se nenašly těla panovníků, nesloužily tedy primárně k pohřebním účelům, jak doposud učebnice dějepisu uvádějí.

Výsledek obrázku pro china pyramid

Srovnání egyptského a čínského komplexuJAPONSKÉ PYRAMIDY

V Tichomoří jižně od Japonska,  byly objeveny dobře zachovalé zbytky dvou pyramidových měst- Yonaguni. První objev těchto staveb byl roku 1995, patří tedy k novým objevům. Pyramidy, které se nacházejí pod mořskou hladinou tvoří rozsáhlou soustavu na sebe navazujících obdélníků, čtverců a kruhů. I přes silné mořské nánosy se ještě dají rozeznat dokonce jednotlivé schody staveb  dlouhé až 80m.

Výsledek obrázku pro japan pyramids

Díky velmi čisté vodě v těchto místech lze pozorovat komplex i ze vzduchu. Základny pyramid se nachází pouhých 25 metrů pod mořem a nejvyšší bod jen pouhých 5m pod hladinou. Stavby nejsou vůbec požkozené a kamenné bloky neobsahují žádné trhliny. Jednotlivé kameny jsou podobně jako u egyptských pyramid velmi dobře opracovány a zcela přesně do sebe zapadají.

Související obrázek

JAK JSOU ASI TYTO STAVBY STARÉ?

Nejpravděpodobněji 7000 až 9000 let, protože podle geologů ležela hladina moře v těhto místech před 8000 lety asi o 30m níže a mimo to první známky osídlení v Japonsku jsou známy asi před 9000 roky. I možná proto že jsou mnohem starší, než dosud objevené komplexy mají velmi odlišnou architekturu, která se přímo pyramidovým tvarem nevyznačuje.

Před 10 000 lety skončila doba ledová a moře zaplavilo zemi o rozloze Číny a Ruskadohromady, kolik tajemství se asi ještě ukrývá pod vodní hladinou? Tenhle japonský komplex je mnohem starší a možná i mnohem rozlehlejší než pyramidy v Číně, natož pak v Egyptě.

Výsledek obrázku pro jonaguni

Podmořské pyramidy Yonaguni

__________________________________________________

Tyto stavby mají velmi podobný styl s pyramidami, které byly nalezeny nedaleko ostrova Okinawa, o kterých nikdo neví, kdy byly postaveny. V místní řeči se nazývají MOAI, což je název pro kamenné sochy na velikonočních ostrovech. Podobná pyramidová místa byla také objevena v Pachcacamaky, kde jsou velmi podobná. Dokonce se i nějaké vyskytují v Peru.

Jak je možné že civilizace obývající naší planetu před námi, měla tak výborné astrologické dovednosti a znalosti architektury? To už dávno nejenom v Egyptě, ale po celém světě?

Jak věděli, že je Země kulatá, když jí z vesmíru nemohli vidět? Co všechno ještě věděli? Proč zrovna pyramidy?

Tohle nemůže být přece náhoda a každému racionálně uvažujícímu pomalu dochází, želidstvu v takové jaké se momentálně nachází podobě, mnohé technologie, znalosti a vědomosti našich předků nejsou známy. Natož aby byly zcela pochopeny. Naši předkové nás opravdu předčili v chápání sebe sama a i v chápání celého vesmíru. Nebo jim někdo pomohl?

Touto teorií se zabývá více než 40let badatel a vědec Erich von Däniken

Rusové tvrdí a prokázali, že prehistorické pyramidové stavby mohou sloužit jako„hyperkomunikační zařízení“, a to díky unikátnímu přirozenému „anténnímu systému“, kterým disponují. Přenos neprobíhá prostřednictvím vlny, tedy prostředím klasické fyziky, ale prostřednictvím „okamžité červí díry“ - hvězdné brány

celý článek iDNES: ZDE 

Série praktických pokusů - paprsek nasměrován do slunečního systému hvězdy Proxima/Kentaura vzdálená asi  4,2 světelných let.

Doručeno přesně za 0,28 vteřiny a odražené echo bylo přijato zde na Zemi přesně za 0,56 vteřiny (cesta tam a nazpět).

Ale to není zdaleka všechno.

Pro tento experiment byl použit prototyp pyramidy o velikosti 2,38 metru!

Samozřejmě že ve hře je  jiný model fyziky. Einsteinovský model se velmi brzy stane historií.

 

Výsledek obrázku pro einstein

Dnešní lidé vůbec netuší, co všechno se za pyramidami jako více-dimenzionálnímtělesem skrývá. Budoucnost lidstva bude závislá na schopnosti využít potenciál těchto objektů. Pyramidy byly vždy neuvěřitelně mocným stimulem, a proto naši předci nevěnovali ničemu větší pozornosti, než právě pyramidám. Tušili, že lidská evoluce, ale obecně tajemství života a reality souvisí s tímto fyzikálním tělesem.

 

Tom Jarwis

EGYPTSKÉ PYRAMIDY