Objevování Peru - dokumentární film

06.04.2013 13:53

Italský dvojdílný dokumentární film, český dabing, ČT2

 

Na celém světě se v průběhu dějin rodily a zase zanikaly nejrůznější civilizace. Jejich konec nastal někdy z neznámých důvodů, jindy je vyhladili krutí dobyvatelé. Jejich pozůstatky jsou však dodnes hodny obdivu.

Umístění i uspořádání je fascinující ukázkou mistrovství stavitelů. Dokázala utvořit z kamene úžasné stavby gigantických rozměrů. Jsou tak důmyslné, že by jejich realizace byla obtížná i dnes..  Taková magická místa jsou například v Peru. Tyto oblasti se zkoumají již dlouhá léta, naše poznatky však zůstávají někdy mlhavé, jindy zas překvapivé, nebo nevysvětlitelné. Stopy neuvěřitelných civilizací lze najít ve starověkých bájích a legendách zaniklých národů a také v kronikách jejich přemožitelů. Bohové, kteří se procházeli mezi lidmi stavěli fantastická města, ohromné hradby, tajemné podzemní tunely, nositele vědění a kultury, božstva která znala 4 světové strany a uměla létat. Zvláštní podobnost mehalitických a mytologických prvků v mnoha částech světa možná naznačuje, že  existovala nějaká pradávná a zapomenutá civilizace, která zmizela před mnoha tisíci lety. Jakási mateřská kultura, která vymizela z paměti lidstva.